Hedin IT

Hedin IT ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB, med syfte att vara ett stöd till kärnverksamheten och skapa goda förutsättningar för digitalisering inom koncernen. Bolaget har hela Anders Hedin Invest koncernen som uppdragsgivare och driver och utvecklar digitala projekt.

Om oss

Den digitala transformationen fortsätter utveckla och förändra både samhäl-let, vår verksamhet och vår bransch. I koncernen arbetar vi därför aktivt med att möta både kundernas och verksamhetens behov av digitala tjänster och produkter. Vi ser också att kundernas köpbeteende ändras i takt med den tekniska utvecklingen, och därför arbetar vi aktivt med att även digitalisera försäljningsprocesserna i allt större utsträckning. Detta sker både parallellt och tillsammans med vår existerande försäljningsverksamhet.

I en värld där kunders sätt att konsumera tjänster och produkter aldrig har förändrats i snabbare takt måste bolag anpassa sig till dessa förnyade köpbe-teenden. Dagens och morgondagens kunder förväntar sig samma upplevelse av en produkt och tjänst oberoende av var de befinner sig, såväl online som i den fysiska världen. Hedin IT utvecklar nya tjänster med utgångspunkt från kunden, där man utgår från kundens förväntningar av information och

funktionalitet vid skapandet av tjänsten. Allt detta görs för att på ett så enkelt och smidigt sätt hjälpa kunden i köpprocessen och därigenom definiera kundens positiva upplevelse av varumärkena.

Hedin IT bedriver även digital affärsutveckling. Syftet med Hedin IT är att fungera som en inkubator där det skapas och testas nya affärsmodeller som antingen kan appliceras i existerande eller i nya verksamheter. Nya koncept utvecklas där den fysiska upplevelsen möter ny teknologi och innovation.

Hedin IT arbetar med digitala utvecklingsprojekt i samarbete med de andra bolagen inom koncernen med fokus på digitalisering och effektivisering av processer. Genom att automatisera flöden och bygga integrationer mellan plattformar och bolag skapas effektiva lösningar som möter kraven från verksamheterna och marknaden.

Hedin IT ansvarar också för IT-miljön och teknisk support för I.A. Hedin Bil AB och dess dotterbolag.

Kontakta oss

Epost
info@hedinit.se

Adress
Arnegårdsgatan 20
431 49 Mölndal